Karolina Zawada

radca prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego (2007 r.)

Specjalizuje się w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich spraw odszkodowawczych. Prowadzi także sprawy rozwodowe i o podział majątku wspólnego małżonków.

Zajmuje się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego oraz bieżącym doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców, w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Jej praktyka obejmuje również prowadzenie spraw sądowych związanych z mobbingiem, zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców. Współpracuje z Krajowym Stowarzyszeniem Antymobbingowym z siedzibą we Wrocławiu.

Tomasz Zawada

adwokat
Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego (2007 r.)

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, spadkowego, odszkodowawczego, rodzinnego i gospodarczego.

Dużą część jego praktyki stanowią sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na wszystkich etapach postępowania. W tym zakresie zajmuje się m.in. doradztwem i przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości, negocjacjami z wierzycielami, opracowaniem planu restrukturyzacyjnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie związane z kompleksową obsługą spółek prawa handlowego, ich tworzeniem, przekształcaniem oraz bieżącym doradztwem prawnym.