Co ma zrobić polski obywatel poszkodowany w wypadku na terytorium naszego kraju, kiedy sprawcą zdarzenia był obcokrajowiec?

Załóżmy, że samochód obcokrajowca był zarejestrowany i ubezpieczony np. w Rumunii.

W pierwszej kolejności trzeba ustalić wszystkie niezbędne dane, w tym imię, nazwisko sprawcy, numer rejestracyjny samochodu i jego markę oraz numer polisy i nazwę ubezpieczyciela.

Zależnie od konkretnej sprawy, może to być nie numer polisy a np. Zielona Karta.

I tutaj pojawia się podstawowe pytanie, gdzie zgłosić szkodę?

Zgłoszenie szkody

Z pomocą przychodzi nam Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Przykładowo, na stronie internetowej tego biura znajduje się formularz, dzięki któremu bez problemu ustalimy np. polskiego korespondenta (przedstawiciela zagranicznego ubezpieczyciela).

Teraz pozostaje nam tylko prawidłowo określić swoje roszczenia (może to być m.in. zadośćuczynienie, odszkodowanie) i dokonać zgłoszenia szkody.

Co, jeśli korespondent wypłacił za niską kwotę?

W przypadku, jeśli decyzja korespondenta o wysokości przyznanego świadczenia nas nie satysfakcjonuje, kierujemy sprawę na drogę sądową.

I tutaj pojawia się wcale nie tak rzadko popełniany błąd. Otóż, nie możemy pozwać korespondenta.

Stroną pozwaną w procesie sądowym będzie Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z siedzibą w Warszawie.

 

r.pr. Karolina Zawada