PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

1. Doradztwo z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego (m.in. analiza sytuacji prawno-finansowej spółki, pomoc w wyborze właściwej formy upadłości).
2. Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości.
3. Prowadzenie negocjacji z wierzycielami, reprezentacja na zgromadzeniach wierzycieli.
4. Przygotowanie zgłoszeń wierzytelności do masy upadłości.
porady prawne Rzeszowie

porady prawne Rzeszowie


 

reprezentacja przed sądami

reprezentacja przed sądami