PRAWO KARNE

1. Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

2. Reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, sporządzenie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie oskarżycieli prywatnych w postępowaniu sądowym.

3. Reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym (m.in. warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, odroczenie wykonania kary).

4. Sporządzanie środków odwoławczych (apelacja, kasacja, zażalenie).

porady prawne Rzeszowie

porady prawne Rzeszowie


 

reprezentacja przed sądami

reprezentacja przed sądami