PRAWO CYWILNE

1. Doradztwo z zakresu prawa cywilnego.

2. Sporządzanie i analiza projektów umów oraz regulaminów, w tym regulaminów sklepów internetowych.

3. Reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym m.in.:

– tzw. sprawach odszkodowawczych (zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta),
– sprawach o zapłatę,
– sprawach o ochronę dóbr osobistych (zadośćuczynienie, odszkodowanie, przeprosiny),
– sprawach związanych z niewłaściwym wykonaniem zobowiązań umownych,
– sprawach spadkowych (m.in. nabycie spadku, dział spadku),
– sprawach związanych z wpisami do rejestru ksiąg wieczystych,
– sprawach związanych z prawem własności (m.in. sprawy o zasiedzenie, zniesienie
współwłasności, ochronę posiadania, ochronę własności),
– pozostałych sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu cywilnym.

porady prawne Rzeszowie

porady prawne Rzeszowie


 

reprezentacja przed sądami

reprezentacja przed sądami