PRAWO RODZINNE

1. Doradztwo z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.
2. Reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, a w tym m.in.:
w sprawach o rozwód i separację,
w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków,
w sprawach związanych z obowiązkiem alimentacyjnym (zasądzenie alimentów, zmiana obowiązku alimentacyjnego, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
w sprawach związanych z władzą rodzicielską (m.in. ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności związanych z zarządem majątkiem dziecka),
w sprawach związanych z uregulowaniem kontaktów z małoletnimi dziećmi,
w sprawach o ubezwłasnowolnienie.
porady prawne Rzeszowie

porady prawne Rzeszowie


 

reprezentacja przed sądami

reprezentacja przed sądami