PRAWO PRACY

1. Doradztwo z zakresu prawa pracy.
2. Reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowym z zakresu prawa pracy (m.in. sprawy dotyczące roszczeń pracowników w związku z mobbingiem, sprawy dotyczące wypowiedzenia, rozwiązania umowy o pracę).
porady prawne Rzeszowie

porady prawne Rzeszowie


 

reprezentacja przed sądami

reprezentacja przed sądami