Renta po wypadku

Wiele osób poszkodowanych – przykładowo w wypadkach komunikacyjnych, nie zdaje sobie sprawy z tego, że często przysługuje im renta. Jaka renta? Nie jest to renta przyznawana w ramach systemu ubezpieczeń społecznych, czyli z ZUS, ale renta przyznawana na...

Mobbing to za mało…

Na gruncie art. 94 (3) § 3 ustawy prawo pracy mobbing to za mało, konieczne jest wystąpienie rozstroju zdrowia. Aby uzyskać od pracodawcy zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art.94 (3) § 3 ustawy prawo pracy nie wystarczy udowodnienie, że w miejscu w pracy doszło...